10 top suomi kasinot

SÄÄNNÖT & EHDOT

SÄÄNNÖT JA EHDOT

KÄYTTÖEHTOJEN LAAJUUS JA NIIDEN HYVÄKSYMINEN

Näiden sääntöjen ja ehtojen (”säännöt” tai säännöt ja ehdot”) myötä muodostetaan sinun ja meidän välille palveluiden ja sivuston https://10topsuomikasinot.com (”sivusto” tai ”palvelut”) käyttöä koskeva sitova ja lainvoimainen sopimus. Suosittelemme tutustumaan niihin läpikotaisin väärinymmärrysten ehkäisemiseksi. Ymmärrät, että sivustoa käyttäessäsi esimerkiksi muodostamalla siihen yhteyden ja vierailemalla sen palveluissa, ilmaiset olevasi perillä sivustoamme koskevista säännöistä ja yksityisyyskäytännöstä sekä siitä, että niissä noudatetaan sivuston käyttöön liittyviä lakeja ja säännöksiä. Sitoudut siihen, että sääntöjen myötä 10topsuomikasinot.com – sivuston, sinun ja meidän välille muodostuu sitova, laillinen ja täytäntöönpanokelvollinen sopimus.

MIKÄLI ET HYVÄKSY TÄÄLLÄ ESITETTYJÄ SÄÄNTÖJÄ, EI SIVUSTOLLAMME VIERAILU TAI SEN PALVELUIDEN TARKASTELEMINEN TAI KÄYTTÄMINEN OLE SALLITTUA. SIVUSTON KÄYTTÄJILTÄ EDELLYTETÄÄN VÄHINTÄÄN 18 VUODEN IKÄÄ.

TÄRKEÄÄ: SIVUSTOMME JA SEN TARJOAMA SISÄLTÖ JA PALVELUT KAIKKINE OSINEEN JA OMINAISUUKSINEEN TARJOTAAN ”SIINÄ MUODOSSA, KUIN NE OVAT”. EMME OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SELLAISISTA VAHINGOISTA TAI HÄVIÖISTÄ, JOITA SAATTAA SYNTYÄ SINULLE TAI MUILLE HENKILÖILLE SIVUSTOA TAI SEN PALVELUITA KÄYTTÄMÄLLÄ. NÄIN OLLEN OTAT ITSELLESI TÄYDEN VASTUUN SIVUSTON JA SIIHEN KUULUVIEN PALVELUIDEN KÄYTTÄMISESTÄ. PIDÄTÄMME OIKEUDET SIVUSTOON SEKÄ SIIHEN KUULUVIIN PALVELUIHIN KOKONAISUUDESSAAN. EMME TUE, SUOSITTELE TAI OLE MILLÄÄN TAVALLA VASTUUSSA SUORASTI TAI EPÄSUORASTI MISTÄÄN SIVUSTOON LIITTYVÄSTÄ TOIMINNASTA, PÄÄTÖKSESTÄ TAI NIIDEN PUUTTEESTA. EMME MYÖSKÄÄN OLE VASTUUSSA, MIKÄLI NÄIDEN TOIMIEN TAI SISÄLLÖN MYÖTÄ SYNTYY VAMMOJA, VAHINKOJA TAI TAPPIOITA.

SIVUSTON JA SEN PALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN

1. a) Tämän sivuston ja sen sisällön käyttö on sallittua ainoastaan ei—kaupallisessa, henkilökohtaisessa tarkoituksessa. 2. b) Suostut käyttämään tätä sivustoa täällä esitettyjä sääntöjä, ehtoja sekä muita sovellettavia lakeja ja säännöksiä noudattaen. Otat vastuun sivustolle jättämistäsi viesteistä ja kommenteista (”käyttäjän luoma sisältö”). Otat myös täyden vastuun näiden sääntöjen ja ehtojen rikkomisesta ja kohtuullisesti niitä rikkovista toimista. Näin ollen sinut voidaan saattaa vastuuseen mahdollisissa rikkomista seuraavissa vahinkotilanteissa. Muiden sivustoa käyttävien henkilöiden häiritseminen ei ole sallittua. Mikäli näitä sääntöjä tai ehtoja rikotaan, on meillä oikeus tutkia rikkomuksia ja mahdollisia rikkomuksia tarkemmin ja tarvittaessa myös saattaa ne lainvalvontaviranomaisten tietoisuuteen. 3. c) Sinulta saatetaan evätä sivuston käyttöoikeus tilanteessa, jossa esille tulee jotain sellaista, joka rikkoo tai jonka kohtuullisuuden mukaan tulkitaan rikkovan esittämiämme sääntöjä ja ehtoja. Myös muut syyt saattavat olla riittävä peruste asettaa sivuston käyttöä koskevia rajoituksia. Pidätämme oikeuden tarvittaessa evätä sinulta kokonaan oikeudet käyttää sivustoa.

TEKIJÄNOIKEUKSIA KOSKEVAT TIEDOT

Mikäli tekijänoikeuksissa toinen osapuoli määritellään tavaramerkin tai tekijänoikeuden lailliseksi omistajaksi, on sellaisten tietojen julkaiseminen tai lähettäminen ehdottomasti kiellettyä. Tämä pitää sisällään myös käyttäjän itse luoman sisällön. Kaikki ilmoitetut kolmannen osapuolen tekemät tavaramerkkiin tai tekijänoikeuteen kohdistuvat rikkomukset tullaan käsittelemään joko niihin vastaamalla tai sääntöjä rikkovan sisällön poistamalla tekijänoikeusrikkomuksissa.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOILLE

Sivustoltamme löytyy kolmansien osapuolten sivustoja koskevia kommentteja ja arvosteluita. Lisäksi sivustolla voi olla linkkejä, jotka johdattavat käyttäjän kolmannen osapuolen hallitsemille sivustoille (kolmannen osapuolen sivustot). Tällaisten linkkien julkaiseminen on mahdollista sinulle, meille, muille osapuolille ja käyttäjille tai Google AdSenselle. Meillä ei ole edellytytyksiä valvoa niitä kolmannen osapuolen sivustoja, joille sivustoltamme löytyvät linkit johtavat. Emme ole vastuussa mistään sellaisesta vahingosta tai menetyksestä, joita sivustollamme linkitetyllä kolmannen osapuolen sivustolla vieraileminen saattaa aiheuttaa. Meille saatetaan tarjota komissiota kolmansien osapuolten toimittamiin sidoskumppaniohjelmiin liittymisen myötä. Tällaiseen sidoskumppaniohjelmaan kuuluminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että toimisimme kyseisen kolmannen osapuolen sivuston suosittelijana.

ARVOSTELUJEN LAATIMINEN

Kaikki yllä määritellyn mukaisesti ja muuten sivustollamme esitettävät sijoitukset ja arvostelut on laadittu käyttäjäkokemuksiiin perustuvien suositusten, arvosteluiden, tarkasteluiden ja kommenttien sekä algoritmien pohjalta, joita hyödynnämme omien arvostelujemme laatimisessa. Palveluntarjoajat, joihin lukeutuvat myös arvosteluissa mainittavia tarjoajia, maksavat meille toisinaan markkinointipalkkioita, joiden ansiosta pystymme tarjoamaan näitä tietoja täysin ilmaiseksi. Emme näin ollen takaa tai vakuuta tietojen sopivuutta, markkinakelpoisuutta, epätäydellisyyttä, merkityksellisyyttä tai sovellettavuutta. Pyrimme kaikin mahdollisin tavoin päivittämään tietoja sekä huolehtimaan niiden täsmällisyydestä. Sivustomme kaikkine palveluineen on tarjolla ”sellaisenaan”. Sivustomme ja sen tarjoaminen online-palveluiden käyttäminen sekä siellä esitettyihin tietoihin luottaminen tapahtuu omalla vastuullasi.

TAKUITA KOSKEVA VASTUUNVAPAUSLAUSEKE

EMME VASTAA MISTÄÄN SIVUSTOA KOSKEVISTA SUORISTA TAI EPÄSUORISTA TAKEISTA. MUITA SEIKKOJA POIS SULKEMATTA TÄMÄ PITÄÄ SISÄLLÄÄN MYYNTIKELPOISUUTTA KOSKEVAT TAKEET, KUNNON, SEN LOUKKAAMATTOMUUDEN JA SOPIVUUDEN MÄÄRÄTTYIHIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN. SIVUSTO JA SEN SISÄLTÖ JA ARVOSTELUT MUKAAN LUKIEN TARJOTAAN ”SELLAISENAAN”. SIVUSTON KÄYTTÖ TAPAHTUU TÄYSIN OMALLA VASTUULLASI. VASTAAT ITSE MAHDOLLISISTA TIETOKONEESI JÄRJESTELMIIN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA, JOITA SAATTAA AIHEUTUA SIVUSTON KÄYTÖN SEURAUKSENA. EMME VOI TAATA SIVUSTON JATKUVAA KÄYTETTÄVYYTTÄ TAI SIVUSTOLLA ESITETTÄVIEN TIETOJEN TAI MUUN SISÄLLÖN TOTUUDENMUKAISUUTTA, TÄSMÄLLISYYTTÄ TAI LUOTETTAVUUTTA. EMME MYÖSKÄÄN VOI TAATA SITÄ, ETTÄ SIVUSTOLLA ESIINTYVÄT VIRHEET TAI PUUTTEET KORJATAAN VÄLITTÖMÄSTI. Emme pysty takaamaan kolmansien osapuolten sivustoilla esitettävien arvosteluiden aitoutta tai tarkkuutta, emmekä myöskään voi taata miellyttävää käyttökokemusta toisella sivustolla vieraillessasi.

Emme pysty takaamaan kolmansien osapuolten sivustoilla esitettävien arvosteluiden aitoutta tai tarkkuutta, emmekä myöskään voi taata miellyttävää käyttökokemusta toisella sivustolla vieraillessasi.

RAJOITETTU VASTUU

TIEDOSTAT JA HYVÄKSYT SEN, ETTÄ KIELTÄYDYMME OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN SELLAISESTA AINEETTOMASTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI VÄLILLISESTÄ HÄVIÖSTÄ TAI VAHINGOSTA. VASTUULLAMME EI MYÖSKÄÄN OLE MAHDOLLINEN KONSULTOINTIJÄRJESTELYJEN, TUOTTOJEN TAI TYÖPAIKKOJEN MENETTÄMINEN, JOKA ON SEURAUSTA SIVUSTOLLA ESITETTYIHIN TIETOIHIN LUOTTAMISESTA TAI SIVUSTON KÄYTÖSTÄ OMASTA TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMESTA. TÄMÄ VASTUU RAJOITTUU YLLÄMAINITULLA TAVALLA MYÖS SILLOIN, JOS MEILLE ILMOITETAAN TÄLLAISISTA TAPPIOISTA TAI VAHINGOISTA TAI SAAMME TIETÄÄ NIISTÄ MUUTA KAUTTA.

VAHINGONKORVAUKSET

Sitoudut puolustamaan meitä mahdollisissa kolmannen osapuolen esittämissä vaatimuksissa. Ajat myös vastuuvapauttamme koskien mitä tahansa kytköksiä koskien sivuston käyttämistä (kustannukset ja menetyksiä koskevat vastuut), vaatimuksia, vahinkoja (joko tosiasiallisia tai välillisiä), tuomioita, oikeudenkäyntikuluja, oikeusjuttuja sekä asianajopalkkioita laatu ja luonne huomioonottaen.

MENETTELYKEINOT SISÄLLÖN SUHTEEN

Sinulle on selvää, että tämän sivuston tarkoituksena on ennen kaikkea tarjota viihdettä. Sivustolta saattaa löytyä myös sellaista sisältöä, jonka joku kokee loukkaavaksi tai epämiellyttäväksi. Näin ollen jokainen ottaa itse vastuun sivuston käyttämisestä. Pyrimme kaikin mahdollisin keinoin seuraamaan sivustomme sisältöä, sinun lähettämäsi ja näkemäsi sisältö mukaan lukien, mutta emme ota siitä vastuuta. Me emme tue tai hyväksy sivustolle lähetettävää sisältöä, vaan jokainen vastaa itse sivustolle lähettämästään sisällöstä. Tietoja sivustolle lähettämällä takaat samalla sen, että sinulta löytyvät siihen vaadittavat oikeudet ja valtuudet. Meillä on oikeus tarvittaessa poistaa ja/tai tarkastella kaikkien sivuston käyttäjien lähettämiä tietoja silloin kun sisällössä on viitteitä seuraaviin aiheisiin: (1) pornografia tai muu säädytön sisältö, (2) eläimiin sekaantuminen, insesti tai pedofilia, (3) väkivalta ja/tai uhkaukset, (4) vihamieliset viittaukset, joiden kohteina ovat uskonnot, ikä, rotu, vammaiset, etniset ryhmät, seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli, (5) mikä tahansa ihmisiä häiritsevä asia, (6) alkuperäiseltä omistajaltaan luvatta viety materiaali tai (7) viruksia sisältävä materiaali.

MUUT HUOMIOITAVAT SEIKAT

Mikäli sääntöjen osat tai ehdot todetaan laittomiksi, pätemättömiksi tai täytäntöönpanokelvottomiksi, ne voidaan poistaa ja lisäksi todeta soveltumattomiksi yllämainittujen seikkojen osalta. Tällöin ne pyritään korvaamaan alan käytäntöjen mukaisesti. Jäljelläolevaa määräystä ei ole mahdollista muuttaa, vaikka määräys tai lauseke katsotaan pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, vaan se on jatkossakin voimassaoleva ja pätevä. Emme tarjoa tästä takuita ja kieltäydymme ottamasta vastuuta aiemmin mainituista kohdista tai muista sellaisista asioista, joita ei tässä asiakirjassa ole erikseen mainittu.

RATKAISUT RIITATILANTEISSA

Kumpikin osapuoli sitoutuu olemaan osallistumatta mahdollisiin ryhmäkanteisiin tai välimmiesselvittelyihin niiden vaateiden osalta, jotka tässä sopimuksessa mainitaan. Sitoudut olemaan osallistumatta yksityisen okeusministerin tai edustajan nostamiin vaateisiin asetelmassa, jossa me toimimme yhtenä osapuolena. Tällaisessa riidanratkaisuprosessissa välimiesmenettely on yleinen käytäntö. Millä tahansa toimivallan omaavalla tuomioistuimella on edellytykset hyväksyä välimiehen esittämä palkkion tuomio. Päätöksenteko korjaustoimenpiteiden, palkintojen ja muut sovellettavaan lakiin liittyvien säännösten osalta eivät kuitenkaan kuulu välimiehen oikeuksiin, mikäli ne ovat ristiriidassa tässä esitettyjen sääntöjen ja ehtojen kanssa. Tällaisessa tilanteessa sinulta edellytetään nimelläsi ja osoitteellasi varustettua selkeää ilmoitusta, jossa ilmaistaan poisjäämisesi välityssopimuksesta. Tällöin sopimus puretaan välittömästi ja sen ehtojen voimassaolo lakkaa, joka voi johtaa riitoihin. Samalla myös yhteytesi meihin verkkosivun kautta lakkaa.

KÄYTETTÄVYYS

Sivustomme ja siihen kuuluvien palveluiden käytettävyys ja toimivuus riippuvat useista eri tekijöistä, kuten esimerkiksi viestintäverkoista. Emme siksi pysty takaamaan sivuston jatkuvaa käytettävyyttä tai saatavuutta tai lupaamaan, ettei keskeytyksiä, häiriöitä tai virheitä esiinny missään vaiheessa.

MUUTOKSET SIVUSTOLLA

Meillä on kaikki oikeudet tehdä tarvittaessa lisäyksiä, muutoksia, muokkauksia, korjauksia tai muunlaisia muutoksia sivustolla olevaan sisältöön. Lisäksi pidätämme oikeuden keskeyttää väliaikaisesti tai pysyvästi sivustomme palveluiden ja niiden sisältöjen tarjoaminen ilman erillistä varoitusta. Annat suostumuksesi myös sille, että sivustoamme ja sen palveluita koskevaan sisältöön saatetaan tehdä muutoksia milloin tahansa ilman, että siitä tiedotetaan sinulle tai muille osapuolille.. Myös sivuston ominaisuuksia tai esimerkiksi toimialuetta voidaan muokata ja tarvittaessa myös poistaa. Me emme ole vastuussa nyt tai tulevaisuudessa tästä koituvista seurauksista.

SIVUSTOA KOSKEVAT MUUTOKSET

Voimassaolevat säännöt sekä tässä esiteltävä yksityisyyskäytäntö ohjaavat sivuston käyttöä. Suosittelemme tämän sivuston säännöllistä tarkistamista siltä varalta, että jonkin säännön tai ehdon muuttaminen katsotaan tarpeelliseksi. Esimerkki muutoksesta on sivustolla esitettyjen sääntöjen päivittäminen. Lisäksi saatamme harkinnanvaraisesti pyytää lupaa muutoksen tekemiseen sovellettavaa lakia mukaillen. Tätä yksityiskäytäntöä koskevien mahdollisten muutosten voimassaolo alkaa “Viimeksi päivitetty” -merkinnän mukaisesti. Muutokset katsotaan hyväksytyiksi ja sitoviksi, mikäli käyttö jatkuu tämän päivämäärän jälkeenkin . Kaikki tähän yksityisyyspolitiikkaan tehdyt muutokset astuvat voimaan ”Viimeksi päivitetty”-päiväystä noudattaen, ja käytön jatkamisen mainitun päivämäärän jälkeen voidaan sanoa todistavan muutosten hyväksynnän ja että ne ovat sitovia.

ALAIKÄISIÄ KÄYTTÄJIÄ KOSKEVAT EHDOT

Tätä sivustoa ja sen palveluita saavat käyttää ainoastaan kolmetoista (13) vuotta täyttäneet henkilöt, jonka lisäksi osa sivuston palveluista on sallittu ainoastaan kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneille henkilöille. Alle 13-vuotiaiden nuorten kohdalla emme missään tilanteessa kerää heitä koskevia tietoja. Voidaksemme varmistua siitä, ettei sivustomme ja siihen kuuluvien ohjelmistojen käyttäjien joukosta löydy alle 13-vuotiaita lapsia, on meillä oikeus edellyttää kaikilta sivustomme käyttäjiltä ikänsä todistamista koska tahansa.